Välkommen ut på den digitala konstrundan

Tillsammans med konstnärer från hela Sverige har vi skapat en digital konstrunda. Besök konstnärernas sidor, se deras konst och beställ det du gillar.

Bakgrund: Glädje och frihetskänsla av Kristina Assarsson

Inbjudna föreningar

Konstrundan består normalt av flera olika konstföreningar.
I denna digitala upplaga hoppas vi på deltagande från alla föreningarna.

ÖPPNA SINNEN – NÄTVERK FÖR KONST OCH KULTUR

KONSTNÄRSGRUPPEN SYDVÄST

KONSTRUNDAN I
NORDVÄSTRA SKÅNE

VÄSTRA SKÅNES KONSTNÄRSGILLE

KONSTRUNDAN
MITTSKÅNE

ÖSTRA SKÅNES KONSTNÄRSGRUPP