Eva Kronvall – fågelfångaren!

Eva Kronvall presenterar sig som fågelfångare! Hennes fångstredskap är kameran och jaktmarkerna är hennes närmiljö och de naturreservat och sjöar hon har runt husknuten på Romeleåsen i Skåne där hon bor.

Drivkraften i Evas fotograferande är sökandet efter Ljuset med stort L, det speciella ljus som man kan uppleva fysiskt, men som är så flyktigt och svårt att fånga för en fotograf.
När man ser Evas bilder förstår man att de har beskrivits som liknande barockmålningar, med ljuset fallande på samma sätt som i de gamla tavlorna, och hennes ljusa bilder som akvareller och tuschteckningar.

Eva är ofta inbjuden som föredragshållare vid fotofestivaler, temadagar och till föreningar med naturfokus. Hon ställer ut sina bilder både på separat- och samlingsutställningar – är medlem i VSKG (Västra Skånes Konstnärsgille). Hon har också medverkat med artiklar i tidskrifter, bl a ”Fotosidan Magasin” och ”Naturfotografen”. En fågelbok, ”Vingar och Verser”, ligger klar för utgivning.