Erfaren konstnär från Genarp. Medlem i : KRO, Skånska konstnärsklubben.