Jag är en autodidakt konstnär från Malmö med rötterna i graffitikulturen. Genom åren har mitt formspråk utvecklats från en mer traditionell graffiti-estetik till det väldigt grafiska och i viss mån även abstrakta formspråk som idag kännetecknar mina verk. Utgångspunkten var under många år bokstäver som bildar ett pussel eller en rebus i flera lager men i takt med ett ökat måleri på duk har detta formspråk antagit ett alltmer dekonstruerat och abstrakt uttryck.