Mitt namn är Mariann Meijer Annerfeldt. Konsten har funnits med mig genom hela livet. Allt sedan mina fingrar kunde fatta tag i en krita har jag tecknat och målat. Då jag befinner mig i en utvecklingsprocess ställs jag inför ständigt nya utmaningar. Jag har framför allt arbetat med akryl- och oljemålningar. Akvarell är också en teknik jag försökt uttrycka mig i. Under en period använde jag mig av grafiktryck, foto och ljud. Att skulptera i olika material såsom lera, siporex, hönsnät och cement är också något jag ägnat mig åt. Min inspirationskälla har huvudsakligen varit de erfarenheter och intryck jag absorberat under livets resa. Omedvetet har jag säkert tagit till mig av andra konstnärers verk som till exempel Andy Warhol, Francis Bacon, Helene Schjerfbeck med flera. Under många år har mina alster vuxit fram. Det har varit med ömsom glädje och ömsom ilska. Ibland övertygad och ibland uppgiven. En process som under tiden har utvecklat mig som konstnär och fått mig att finna nya infallsvinklar. Jag bjuder in dig till min värld och hoppas att du kommer beröras.

My name is Mariann Meijer Annerfeldt. Art has been in my bones my whole life. Ever since my fingers could grasp a crayon, I have been drawing and painting. When I find myself in a development phase, I am constantly faced with new challenges. For the most part, I work with acrylic and oils. I have also dabbled in watercolour. For a time, I used photography and sound. I am also dedicated to the art of sculpture in materials such as clay, siporex, chicken wire and cement. My source of inspiration are the experiences and impressions absorbed during a lifelong adventure. Unwittingly, however, I have surely found influence in the work of other artists such as Andy Warhol, Francis Bacon, Helene Schjerfbeck. Over the years has my body of work grown. It has been a journey that has alternated between joy and anger. Sometimes I am convinced and sometimes dejected. It has been a process that has developed me as an artist and forced me into finding new perspectives. I invite you into my world, and I sincerely hope you will be moved.

https://mariannmeijer.wordpress.com

https://www.instagram.com/mariannmeijerannerfeldt/