Att måla akvarell blir snabbt en passion.

Med akvarellmåleriet försöker jag ständigt hitta nya vägar att uttrycka mig. Det skånska landskapet med sina ensamma gårdar på slätten fångar gärna mitt intresse liksom ett stilleben där jag försöker fånga stillheten i rummet. Att använda olika material som kan sätta sina avtryck på olika vis stimulerar fantasin. Att måla intuitivt och snabbt är ett sätt för mig som fungerar bra.